FinanŢĂRI AUTO

 

West Credit Leasing IFN stă la dispoziţia clienţilor GRUP WEST cu o ofertă avantajoasă de finanţare în sistem leasing. De asemenea, personalul nostru este în măsură să ofere consultanţă cu privire la soluţia optimă de finanţare auto şi de închidere sau de preluare a unui contract de leasing.

Acte necesare pentru aprobarea încheierii unui contract de leasing pentru societăţi comerciale.
detalii

 • Copie după Codul Unic de Înregistrare;
 • Copie după actele constitutive: Act Constitutiv, Statut, Contract de Societate;
 • Certificat constatator de la Registrul Comerţului sau Cameră de Comerţ;
 • Împuternicire semnată de asociaţii societăţii pentru persoanele ce reprezintă firma în negocierea şi semnarea contractului de leasing;
 • Copie după B.I. / C.I. –ul persoanelor care semnează contractul de leasing;
 • Ultimul bilanţ vizat de organele fiscale;
 • Balanţele aferente ultimelor trei luni vizate în original de reprezentanţii legali ai societăţii;
 • Certificat de atestare fiscală de la Administraţia Financiară sau ordine de plată care atestă plata la zi a obligaţiilor către bugetul de stat (profit, TVA, CAS);
 • Contractele de închiriere / Acte de proprietate - care atestă sediul social, sau Declaraţie pe proprie răspundere al administratorilor sau acţionarilor în ce priveşte sediul social al societăţii;
 • Orice alte documente cerute de finanţator.

Acte necesare pentru aprobarea încheierii unui contract de leasing pentru persoane fizice
detalii

 • Copie după B.I. / C.I. –ul persoanelor care semnează contractul de leasing;
 • Adeverinta de venit
 • Copie Carte de munca sau copie Contract de munca
 • Orice alte documente cerute de finanţator.

ASIGURĂRI AUTO

 

Asigurarea pentru avarii si furt (CASCO) un efort financiar mic pentru protecţie maximă!

Poliţa CASCO acoperă următoarele riscuri: ciocniri, loviri, izbiri cu alte vehicule sau corpuri mobile sau imobile, derapări, răsturnări sau căderi cu autovehiculul sau căderi de corpuri pe autovehicul; incendiu, explozie, afumare, pătare, carbonizare sau alte distrugeri cauzate de incendiu; inundaţie, furtună, uragan, cutremur, prăbuşire sau alunecare de teren, ploaie torenţială, grindină, trasnet, greutate a stratului de zăpadă sau gheaţă; furtul autovehiculului, a pieselor componente sau a pieselor acestuia, pagubele de orice fel cauzate autovehiculului asigurat ca urmare a furtului sau a tentativei de furt.

Încheiaţi azi o asigurare CASCO pentru autovehiculul dumneavoastră! Cu ASIWEST, sunteţi la adăpost de risc şi aveţi acces direct la resursele GRUP WEST pentru rezolvarea oricăror probleme auto!

 

Servicii de Depanare Şi Tractare auto

Contactaţi echipa noastră mobilă de intervenţie în cazul în care deplasarea cu maşina dumneavoastră nu mai este posibilă sau recomandată. Veţi beneficia prompt de transportul pe platformă la una dintre unităţile noastre de service autorizat şi de asistenţă la găsirea unei soluţii alternative de deplasare sau cazare.

 

Unitatea noastră mobilă este disponibilă non-stop.
DRUM BUN!

Arad +40 748 234090
Bihor +40 747 234044
Satu Mare +40 747 234066